Roma

Roma va ser fundada al 753 aC, en els seus inicis va estar sota la dominació dels reis etruscos, però al 509 aC va arribar la república. Des de llavors Roma es va llançar a una expansió territorial que la va portar a dominar primer la península Itàlica i després tot el Mediterrani.

Amb August va començar l’etapa política coneguda com a Imperi, encara que es van mantenir les institucions republicanes. El sistema polític estava organitzat com una àmplia xarxa de ciutats que seguien el model de Roma. L’administració i el poder local els aclaparaven els grups oligàrquics, que exercien les magistratures i ocupaven els senats municipals.

Al s.III dC havien parat les conquestes i cada cop més pressions dels bàrbars sobre l’Imperi es feien més grans. L’exèrcit per contenir l’amenaça exterior es va convertir en l’àrbitre de la vida política i els generals amb l’ajuda de les seves legions van aconseguir el poder per la força, així es va iniciar el procés de decadència del baix Imperi.

Al segle IV es va intentar restablir l’ordre, però l’Imperi es va ruralitzar, la població es va refugiar en les propietats dels poderosos, marcant així la transició al feudalisme medieval, ja que l’estat no els donava seguretat.

La capital de l’Imperi es va traslladar a Bizanci, denominant-la Constantinoble. Finalment, degut a la mort de Teodosi l’imperi es va dividir en dos, : oriental i occidental. Finalment al 476 l’imperi es va desintegrar i la part oriental va caure en mans dels turcs.


CARACTERÍSTIQUES DE L’ART ROMÀ

 • Influències artístiques gregues i etrusques, que van ser reelaborades i enriquides.
 • Els romans eren pràctics i realistes, predomina la perfecció tècnica per sobre de la bellesa.
 • En l’arquitectura Roma va seguir una evolució diferenciada que va superar els legats grecs i etruscos.
 • Atenció especial a les cases.
 • S’inclou dins l’art clàssic, ja que entre l’art grec (període hel·lenístic) i l’art romà no hi va haver cap ruptura, sinó una continuïtat.
 • El cristianisme va influir en l’art romà i va crear un estil propi i noves tipologies.
 • ARTISTES I CLIENTS: Els romans admiraven la perfecció tècnica de les obres més que la seva originalitat o les qualitats d’un artista, en aquest sentit la mentalitat romana no es diferenciava de la grega, el mèrit de l’obra es donava a qui l’encarregava. El primer client era l’estat amb un objectiu propagandístic, després l’oligarquia de les ciutats també amb un fi de propaganda i autoexaltació i finalment els rics per decorar les seves luxoses cases.
 • PERIODITZACIÓ DE L’ART ROMÀ: Es divideix segons el caràcter de l’estat en la producció artística: període republicà (509-30 AC), període altoimperial (30 AC – 235 DC), període baiximperial (237 – 476 DC)

LA CIUTAT

 • Va ser un element clau de la civilització romana.
 • El procés de romanització és també un procés d’urbanització.
 • El model de les ciutats són els campaments militars.
 • El perímetre de les ciutats serà quadrat amb dos carrers principals en creu que formen la base de l’estructura viària: el CARDO (n-s) i el DECUMANUS (e-o).
 • A la confluència de les dues vies apareix el FORUM, gran plaça que és el centre polític, econòmic i religiós de la ciutat.
 • El grau de planificació i l’originalitat en la solució dels problemes d’infraestructura tardaran en ser superats.

En l’art romà destaquen l’arquitectura, l’escultura, la pintura i els mosaics.