Recursos

Memes d’història de l’art per riure una mica.


Kahoot per evaluar els teus coneixements obtinguts mitjançant la informació que t’hem proporcionat


Documentals interessants per reforçar la teoria


Altres recursos i recomanacions