Grècia

El naixement de l’art grec va tenir lloc entre els segle IX i VIII a.C. L’evolució d’aquest es divideix en tres grans períodes històrics: l’arcaic, quan es comencen a fixar els estils arquitectònics i s’inicia l’evolució artística grega, el clàssic, en la qual es va donar el primer i segon classicisme i l’hel·lenístic, període en què Grècia exporta el seu refinament cultural als regnes macedonis, fins que és absorbida per Roma. Es van produir esdeveniments històrics com són les Guerres Mèdiques que van influir en l’art ja que després de la victòria grega a aquestes va començar un període de completa autonomia cultural i artística que va afavorir l’art de l’època, l’epicentre del qual era Atenes. L’urbanisme té una gran importància i és en les polis com Atenes on es remunten els inicis de la democràcia.

En l’art grega destaquen l’arquitectura, l’escultura, la ceràmica i pintura.